Till Riksantikvarieämbetets hemsidaNaturstensregistret

 

Naturstensregistret

Inventerat objekt

Objektkriterier

Aktiva åtgärdsvillkor