Till Riksantikvarieämbetets hemsidaNaturstensregistret

 

Naturstensregistret

Dokumentation

Här kan du ladda ner användarhandledningen till systemet, information om inventeringens bakgrund samt begreppsförklaringar.

Användarhandledning

Användarhandledningen beskriver kortfattat hur man använder tillämpningen, hur man navigerar i systemet och hur de olika vyerna hänger ihop.

Inventeringens bakgrund

Beskriver inventeringens och registrets tillkomst och uppbyggnad.

Begreppsförklaringar

Beskriver vilken information som finns i registrets olika fält.