Till Riksantikvarieämbetets hemsidaNaturstensregistret

 

Naturstensregistret

Böcker om inventeringen

Nedan visas omslagen till publikationerna i serien Natursten i byggnader.

Böckerna finns att köpa hos

Riksantikvarieämbetets nätbokhandel.

 

Omslaget till Stenen i tiden.Omslaget till Teknik & historia.Omslaget till Svensk byggnadssten & skadebilder.
Omslaget till Göteborg och Bohus Län samt Hallands län.Omslaget till Gotlands län.Omslaget till Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.
Omslaget till Malmöhus och Kristianstads län.Omslaget till Norrlandslänen.Omslaget till Östergötlands län.
Omslaget till Skaraborgs och Älvsborgs län.Omslaget till Stockholm och Södermanlands län.Omslaget till Uppsala, Västmanlands och Örebro län.
Omslaget till Värmlands och Kopparbergs län.